2007-09-20

Lisen Rosell
Skådespelare och producent

ÖFA för mig: En plattform där jag får utvecklas och experimentera. En gemenskap som gör det lättare att växa. En grupp fri från pekpinnar.