2007-09-20

Irma Ortega

Projektledare

ÖFA för mig: ÖFA är en stor inspirationskälla och ventil för mig. Med ÖFA kan jag utvecklas samtidigt som jag kan vara samma jag hela tiden.